Hướng dẫn sử dụng hàm WORKDAY số 1 trong excel

Hàm WORKDAY trả về ngày làm việc gần nhất trong tương lai hoặc hiện tại.

Mục đích

Dùng để tính nhanh ngày giao hàng, lấy hàng và ngày hoàn thành gần nhất. Tính nhanh số ngày cần thiết đề hoàn thành nếu tính theo ngày làm việc và cả ngày lễ.

Công thức

WORKDAY(start_date, days, [holidays])

Trong đó:

 • start_date (bắt buộc): ngày bắt đầu. Hay là cột mốc thời gian để tính toán.
 • days (bắt buộc): số ngày làm việc. Nếu ngày là số dương thì tính thời gian ở tương lai, nếu ngày là số âm thì đang tính kế hoạch trong quá khứ.
 • holidays (tùy chọn): Danh sách các ngày lễ. Kiểu dữ liệu là dạng một dãy các ngày theo hàng hoặc cột.

Ví dụ

Ví dụ 1: Dự án A bắt đầu giai đoạn 1 ngày 19/07/2021 và cần 8 ngày làm việc để hoàn thành dự án. Vậy ngày hoàn thành giai đoạn 1 là ngày nào? Không tính ngày cuối tuần?

 • Kết quả trả về ngày 29/07/2021, trong đó 2 ngày cuối tuần(ngày 24, 25) đã được loại bỏ trong khi tính ngày hoàn thành giai đoạn 1.
 • Tải về
Ví dụ 1 hàm workday tính ngày hoàn thành dự án không bao gồm thứ 7, cn
Ví dụ 1 hàm workday tính ngày hoàn thành dự án không bao gồm thứ 7, cn

Ví dụ 2: Dự án A thực hiện giai đoạn 2 từ ngày 28/08/2021 và cần 6 ngày làm việc để hoàn thành giai đoạn 2. Vậy ngày hoàn thành là ngày nào?(Không tính ngày cuối tuần và ngày lễ)

 • Kết quả trả về ngày 7/9/2021 sẽ hoàn thành giai đoạn 2 và ngày 2/9 thuộc danh sách ngày nghỉ lễ nên không được tính toán. Danh sách ngày lễ tết bạn có thể tự tạo ra danh sách riêng cho công ty mình đang làm.
 • Tải về.
Ví dụ 2: Hàm workday tính thời gian hoàn thành dự án không tính ngày cuối và ngày lễ tết
Ví dụ 2: Hàm workday tính thời gian hoàn thành dự án không tính ngày cuối và ngày lễ tết

Ví dụ 3: Dự án A hoàn thành giai đoạn 3 vào ngày 20/10/2021 và mất 5 ngày làm việc. Vậy ngày bắt đầu là ngày mấy?

 • Hàm trả về ngày 13/10/2021 và không bao gồm ngày cuối tuần.
 • Tính ngày bắt đầu giai đoạn 3 (ngày trong quá khứ) ta sẽ dùng số âm cho số ngày làm việc(-5). Ngày hoàn thành(20/10/2021) sẽ đặt vào vị trí start_date cho hàm WORKDAY.
 • Tải về
Ví dụ 3: Hàm workday tính ngày bắt đầu dự án không tính ngày cuối tuần và ngày lễ
Ví dụ 3: Hàm workday tính ngày bắt đầu dự án không tính ngày cuối tuần và ngày lễ

Một số lưu ý khi sử dụng hàm WORKDAY trong excel

Nếu start_date không phải là ngày hợp lệ, hàm WORKDAY trả về giá trị lỗi #VALUE! . Đều này có nghĩa là giá trị ngày tháng dạng text không được chấp nhận.

Nếu days không phải là số nguyên thì hàm WORKDAY chỉ lấy phần nguyên.

Được hỗ trợ từ phiên bản excel 2003 trở về sau.

Tìm hiểu thêm

Giá trị ngày trong excel được lưu ở dạng số sê-ri, 01/01/1900 được đánh số sê-ri là 1 và các ngày tiếp theo sẽ được tính dựa trên mốc 1900.

 • Ngày 2 tháng 1 năm 1900: có số sê ri ngày 02/01/1900 = số sê ri của 01/01/1900 + số ngày trải qua(1 ngày) = 2.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1901 có số sê-ri là 367. Nghĩa là đã trải qua 367 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 1900.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2000 có số sê-ri là 36520.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm EDATE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TIMEVALUE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DATEVALUE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm WORKDAY khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm WORKDAY trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm WORKDAY trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.