Hàm DATEVALUE dùng để chuyển đổi ngày dạng văn bản (text) sang số sê-ri mà Excel công nhận là ngày tháng.

Mục đích

Chuyển ngày tháng dạng văn bản sang dạng số sê-ri – dạng phổ biến trên Excel.

Công thức

DATEVALUE(date_text)

Trong đó:

+ date_text (bắt buộc): là một ngày tháng dạng text như “01/01/2019” hoặc “01-Jan-2019”, hay một ô chứa ngày tháng dạng văn bản.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm DATEVALUE trong excel

 • Hàm DATEVALUE là hàm chuyển đổi ngày tháng dạng văn bản thành ngày tháng dạng số serial.
 • Đối số truyền vào là văn bản.
 • Hàm DATEVALUE cho giá trị lỗi sẽ trả về lỗi.
 • Hàm DATEVALUE cho giá trị không phải ngày tháng dạng văn bản sẽ báo lỗi #VALUE.
 • Hàm DATEVALUE cho giá trị văn bản chỉ có ngày tháng thì sẽ trả về ngày tháng năm hiện tại.
 • Hàm DATEVALUE cho giá trị văn bản đầy đủ ngày tháng năm thì sẽ trả về ngày tháng năm của giá trị truyền vào.
 • Được hỗ trợ từ phiên bản excel 2003 trở về sau.

Ví dụ

 • Sử dụng hàm DATEVALUE cho dữ liệu dạng số: hàm luôn trả về lỗi #VALUE! vì đối số phải là dạng văn bản. Tải ví dụ về
Bài tập ví dụ hàm DATEVALUE cho giá trị là số, dạng LOGIC.
Bài tập ví dụ hàm DATEVALUE cho giá trị là số, dạng LOGIC.
 • Sử dụng hàm DATEVALUE cho dữ liệu dạng văn bản: Dữ liệu không phải ngày tháng như tên người, lỗi, ngày sai đều trả về lỗi #VALUE. Đối số chỉ có một số dạng text vẫn không hợp lệ trả về #VALUE. Đối số chứa ít nhất ngày tháng dạng chuỗi thì hợp lệ (ổ G18, H18). Tải ví dụ về.
Bài tập áp dụng hàm datevalue cho giá trị văn bản
Bài tập áp dụng hàm datevalue cho giá trị văn bản
 • Hàm áp dụng cho dữ liệu dạng cộng chuỗi và văn bản: Hàm DATEVALUE rất linh hoạt cho người dùng hỗ trợ kết hợp các văn bản khác nhau để cho ra kiểu ngày tháng hợp lệ. Tải ví dụ về.
Bài tập sử dụng hàm cho kiểu giá trị dạng cộng chuỗi
Bài tập sử dụng hàm cho kiểu giá trị dạng cộng chuỗi

Tìm hiểu thêm

Giá trị ngày trong excel được lưu ở dạng số sê-ri, 01/01/1900 được đánh số sê-ri là 1 và các ngày tiếp theo sẽ được tính dựa trên mốc 1900.

 • Ngày 2 tháng 1 năm 1900: có số sê ri ngày 02/01/1900 = số sê ri của 01/01/1900 + số ngày trải qua(1 ngày) = 2.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1901 có số sê-ri là 367. Nghĩa là đã trải qua 367 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 1900.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2000 có số sê-ri là 36520.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm T trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm N trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm DATEVALUE khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm DATEVALUE trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.