bảng tính trong excel trang tính trong excel

Bảng tính Excel, trang tính Excel là gì?

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ giải thích cho các bạn hiểu đơn giản về các khái niệm bảng tính và trang tính Excel. Đó là 2 khái niệm mà tất cả chúng ta bắt buộc phải hiểu rõ trước khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng Microsoft …

Đọc tiếpBảng tính Excel, trang tính Excel là gì?

Cell trong excel

Tìm hiểu Cell trong excel dễ hiểu số 1

Excel thường được dân văn phòng gọi là một bảng tính(table), dùng để tính toán nhanh các thông tin bảng lương, nhân sự … Cell là một thành phần cơ bản của excel, là tế bào, là xương sống để cấu thành một bảng dự liệu tính. Khi mở bảng tính hay tạo một bảng …

Đọc tiếpTìm hiểu Cell trong excel dễ hiểu số 1