Previous slide
Next slide

【Hướng Dẫn】3 Cách chèn link vào Word

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn cách thêm liên kết, chèn link vào Word của bạn.

Các bạn có thể biến kỳ văn bản, hoặc hình ảnh nào trong tài liệu của mình thành một liên kết, mà khi được nhấp vào, đường link đó sẽ đưa người đọc đến một vị trí khác trong tài liệu, một trang web bên ngoài, hoặc một tệp khác và thậm chí là một email được đánh địa chỉ trước.

Các liên kết bạn tạo ra sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi bạn chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng PDF.

Chèn link vào Word để chuyển đến tài liệu khác hoặc trang web

Để có thể chèn link vào Word để chuyển đến tài liệu khác hoặc trang web, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn chữ hoặc hình ảnh muốn chèn link vào

Bạn có thể biến bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào trong tài liệu của mình thành một liên kết.

Đánh dấu văn bản hoặc nhấp vào hình ảnh mà bạn muốn gắn liên kết vào đó.

chèn link vào word - chọn chữ
chèn link vào word – chọn chữ

=> Để chèn hình ảnh vào tài liệu của bạn, hãy nhấp vào tab Chèn (Insert) -> và chọn “Pictures”(Hình ảnh).

Bạn có thể duyệt qua các thư mục (folder) trong máy tính của mình để tìm tệp hình ảnh thích hợp để thêm. Ngoài ra, bạn cũng có thể chèn clipart để sử dụng làm liên kết.

Bước 2: Mở hộp thoại để chèn link vào Word

Nhấn Command+K (trên máy Mac) hoặc Ctrl+K (trên máy Windows).

Sau khi nhấn tổ hộp phím bên trên. Máy tính của bạn sẽ mở cửa sổ Chèn siêu kết nối (Insert Hyperlink) như hình dưới.

chèn link vào word - hộp thoại chèn link
chèn link vào word – hộp thoại chèn link

Bạn cũng có thể truy cập menu này bằng cách nhấp vào tab Chèn (Insert) -> và sau đó nhấp vào nút Liên kết trên thanh công cụ.

chèn link vào word - cách mở hộp thoại để chèn link
chèn link vào word – cách mở hộp thoại để chèn link

Bước 3: Chọn file hoặc chèn đường dẫn trang web muốn thêm vào Word

Tại phía bên trái của cửa sổ “Chèn Siêu kết nối” (Insert Hyperlink), các bạn chọn “Tệp Hay Trang Web Hiện Có” (Existing File or Web Page).

chèn link vào word - nhập địa chỉ trang web
chèn link vào word – nhập địa chỉ trang web
  • Để chèn địa chỉ trang web vào Word: các bạn nhập hoặc dán địa chỉ đầy đủ của trang web (bao gồm cả “https: //” ở đầu) vào trường “Địa chỉ” ở gần cuối cửa sổ.
  • Để liên kết đến một tệp trên máy tính hoặc mạng cục bộ: Các bạn hãy chọn tệp muốn liên kết bằng cách sử dụng các menu ở trên cùng để điều hướng đến đúng thư mục và chọn tệp cần liên kết.
  • Để tạo một tài liệu trống mới thay vì mở một tệp nhất định: Các bạn có thể bấm vào “Tạo tài liệu mới” (Create a new document ) trong menu bên trái, sau đó chọn vị trí cho tài liệu.

Bước 4: Đặt tên hiển thị cho liên kết (bước này thì tùy chọn)

Bạn có thể thay đổi văn bản xuất hiện khi người dùng đặt con trỏ qua liên kết bằng cách nhấp vào nút “Mẹo màn hình” (ScreenTip) ở góc trên bên phải và chỉ định văn bản của bạn.

chèn link vào word - đặt tên hiển thị cho liên kết trong word
chèn link vào word – đặt tên hiển thị cho liên kết trong word

Nếu bạn để mặc định vào không thay đổi, thì khi bạn chèn đường dẫn vào, tùy vào loại link mà bạn chèn vào là địa chỉ trang web hoặc đường dẫn tệp, mà màn hình cũng sẽ hiển thị địa chỉ trang web hoặc đường dẫn tệp tương ứng.

Bước 5: Lưu đường link vừa thêm

Sau khi thực hiện xong các bước trên, thì các bạn chỉ cần bấm “OK” để lưu liên kết của bạn vừa tạo.

chèn link vào word - kiểm tra liên kết vừa tạo
chèn link vào word – kiểm tra liên kết vừa tạo

Bây giờ bạn có thể kiểm tra liên kết của mình bằng cách giữ nút Command (Mac) hoặc Ctrl (Windows) trên bàn phím khi nhấp vào nó.

Chèn link vào Word để liên kết tới nơi khác trong cùng 1 tài liệu

Bước 1: Đặt con trỏ của bạn tại vị trí bạn muốn liên kết đến

Bạn có thể sử dụng công cụ “Đánh dấu” (Bookmark) để tạo liên kết đến các điểm cụ thể trong tài liệu của mình.

Điều này rất tốt cho mục lục, bảng chú giải thuật ngữ và trích dẫn.

chèn link vào word - đặt trỏ chuột tại vị trí muốn tạo bookmark
chèn link vào word – đặt trỏ chuột tại vị trí muốn tạo bookmark

Bạn có thể đánh dấu một phần văn bản, chọn hình ảnh hoặc chỉ cần đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn.

Bước 2: Bấm vào tab Chèn (Insert)

Nó nằm trong thanh menu ở đầu Word.

Bước 3: Nhấp vào nút Đánh dấu (Bookmark)

Nó nằm trên thanh công cụ ở đầu Word trong phần “Liên kết” (Links).

chèn link vào word - mở hộp thoại tạo bookmark trong word
chèn link vào word – mở hộp thoại tạo bookmark trong word

Bước 4: Nhập tên cho dấu trang

Đảm bảo rằng tên bạn đặt nên mô tả đầy đủ ý nghĩa để bạn có thể nhận ra nó.

Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang sử dụng nhiều dấu trang hoặc có nhiều người đang chỉnh sửa tài liệu.

chèn link vào word - đặt tên bookmark trong word
chèn link vào word – đặt tên bookmark trong word

Lưu ý khi đặt tên dấu trang:

Tên dấu trang phải bắt đầu bằng chữ cái.

Tên dấu trang có thể chứa số.

Bạn không thể sử dụng dấu cách nhưng thay vào đó bạn có thể sử dụng dấu gạch dưới (ví dụ: “Chương_1”).

-> Nhấp vào “Thêm” (Add) để chèn dấu trang

Bước 5: Chọn văn bản hoặc hình ảnh mà bạn muốn tạo liên kết đến dấu trang (Bookmark) vừa tạo

Đánh dấu văn bản hoặc nhấp vào hình ảnh mà bạn muốn chuyển thành liên kết đến dấu trang của mình.

chèn link vào word - link trỏ tới bookmark trong word
chèn link vào word – link trỏ tới bookmark trong word

Bước 6: Mở hộp thoại để chèn link vào Word

Nhấn Command+K (trên máy Mac) hoặc Ctrl+K (trên máy Windows).

Sau khi nhấn tổ hộp phím bên trên. Máy tính của bạn sẽ mở cửa sổ Chèn siêu kết nối (Insert Hyperlink) như hình dưới.

Bạn cũng có thể truy cập menu này bằng cách nhấp vào tab Chèn (Insert) -> và sau đó nhấp vào nút Liên kết trên thanh công cụ.

Bước 7: Nhấp vào “Đặt trong Tài liệu này” (Place in This Document) ở bảng điều khiển bên trái

Thao tác này sẽ hiển thị ra một cây điều hướng có các dấu trang (bookmark) của bạn đã tạo.

-> Chọn dấu trang (bookmark) mà bạn muốn liên kết đến

chèn link vào word - chọn bookmark trong word
chèn link vào word – chọn bookmark trong word

Mở rộng cây “Dấu trang” (Bookmark) bằng cách chọn vào các dấu (+) nếu bạn không thấy dấu trang (bookmark) bạn đã tạo.

Bước 8: Đặt tên hiển thị cho liên kết (bước này thì tùy chọn)

Bạn có thể thay đổi văn bản xuất hiện khi người dùng đặt con trỏ qua liên kết bằng cách nhấp vào nút “Mẹo màn hình” (ScreenTip) ở góc trên bên phải và chỉ định văn bản của bạn.

chèn link vào word - đặt tên hiển thị cho liên kết trong word
chèn link vào word – đặt tên hiển thị cho liên kết trong word

Nếu bạn để mặc định vào không thay đổi, thì khi bạn chèn đường dẫn vào thì trên Word cũng sẽ hiển thị địa chỉ mail.

Bước 9: Lưu liên kết vừa tạo

Bấm OK để lưu liên kết của bạn.

chèn link vào word - hoàn thành tạo link liên kết đến bookmark trong word
chèn link vào word – hoàn thành tạo link liên kết đến bookmark trong word

Bây giờ bạn có thể kiểm tra liên kết của mình bằng cách giữ nút Command (trên máy Mac) hoặc Ctrl (trên máy Windows) trên bàn phím khi nhấp vào nó.

Chèn link vào Word để mở ra email

Để thực hiện chèn link vào Word để mở ra hộp thoại mail, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn văn bản hoặc nhấp vào hình ảnh bạn muốn chuyển thành liên kết email

Bạn có thể sử dụng bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào trong tài liệu của mình.

chèn link vào word - chọn chữ để mở email trong word
chèn link vào word – chọn chữ để mở email trong word

Khi bạn hoàn tất phương pháp này, nhấp vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn sẽ hiển thị một thông báo email mới đến địa chỉ bạn chọn.

Bước 2: Mở hộp thoại để chèn link vào Word

Nhấn Command+K (trên máy Mac) hoặc Ctrl+K (trên máy Windows).

Sau khi nhấn tổ hộp phím bên trên. Máy tính của bạn sẽ mở cửa sổ Chèn siêu kết nối (Insert Hyperlink) như hình dưới.

Bạn cũng có thể truy cập menu này bằng cách nhấp vào tab Chèn (Insert) -> và sau đó nhấp vào nút Liên kết trên thanh công cụ.

-> Nhấp vào “Địa chỉ E-Mail” (E-Mail Address) trong bảng điều khiển bên trái

chèn link vào word - chèn email trong word
chèn link vào word – chèn email trong word

Điều này cho phép bạn thiết lập một email trống.

Bước 3: Nhập địa chỉ e-mail và chủ đề mail

Đây là địa chỉ mà email sẽ được gửi đến.

Những gì bạn nhập vào trường “Chủ đề” (Subject) sẽ được tự động điền vào hộp thư, và có thể thay đổi nếu muốn.

chèn link vào word - nhập địa chỉ email và chủ đề mail
chèn link vào word – nhập địa chỉ email và chủ đề mail

Bước 4: Đặt tên hiển thị cho liên kết (bước này thì tùy chọn)

Bạn có thể thay đổi văn bản xuất hiện khi người dùng đặt con trỏ qua liên kết bằng cách nhấp vào nút “Mẹo màn hình” (ScreenTip) ở góc trên bên phải và chỉ định văn bản của bạn.

chèn link vào word - đặt tên hiển thị cho liên kết trong word
chèn link vào word – đặt tên hiển thị cho liên kết trong word

Nếu bạn để mặc định vào không thay đổi, thì khi bạn chèn đường dẫn vào thì trên Word cũng sẽ hiển thị địa chỉ mail.

Bước 5: Lưu liên kết vừa tạo

Bấm OK để lưu liên kết của bạn.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra liên kết của mình bằng cách giữ nút Command (trên máy Mac) hoặc Ctrl (trên máy Windows) trên bàn phím khi nhấp vào nó.

Tùy theo ứng dụng mail mặc định trong máy tính mà khi chọn vào link vừa tạo, thì máy tính sẽ mở ra ứng dụng mail tương ứng.

chèn link vào word - hoàn thành chèn email trong word
chèn link vào word – hoàn thành chèn email trong word

Ứng dụng email mặc định của bạn sẽ mở ra một thư mới chứa địa chỉ bạn đã nhập trước đó.

Xem thêm: