Cách khóa file Word và Excel không cho xem và chỉnh sửa

Hôm nay Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập mật khẩu để khóa file word và excel, yêu cầu người dùng nhập mật khẩu để mở, xem hoặc sửa đổi tài liệu. Tính năng này bảo vệ tài liệu Microsoft Word hoặc bảng tính Excel ngăn người khác tự ý mở xem, thay đổi, xóa dữ liệu hoặc bất kỳ việc sử dụng trái phép nào.

Cách khóa file Word và Excel không cho xem và chỉnh sửa
Cách khóa file Word và Excel không cho xem và chỉnh sửa

Khóa file word và Excel trong các phiên bản

Các bước sau đây hướng dẫn cách khóa tài liệu Microsoft Word và Excel bằng cách đặt mật khẩu. Chú ý bạn nên lưu lại một bản trước khi khóa file word và excel, phòng trường hợp bạn quên mật khẩu. Tin học văn Phòng khuyên bạn nên upload 1 bản lên Google Drive . Xem thêm: 【Hướng Dẫn】2 Cách upload file lên Google Drive

Trong Word & Excel 2010 trở lên

Bước 1: Mở Microsoft Word hoặc Excel bạn muốn đặt mật khẩu bảo vệ .
Bước 2: Bấm tab File.
Bước 3: Bấm vào tùy chọn Info.
Bước 4: Bấm tùy chọn Protect Document.
Bước 5: Bấm Encrypt with Password để yêu cầu mật khẩu mở tài liệu hoặc Restrict Editing để giới hạn hoặc chặn người dùng khác chỉnh sửa tài liệu.

Chọn Encrypt with Password để đặt mật khẩu khóa file word và Excel để bảo vệ tài liệu của bạn
Chọn Encrypt with Password để đặt mật khẩu khóa file word và Excel để bảo vệ tài liệu của bạn


Bước 6: Nhập mật khẩu trong trường Văn bản Password và bấm OK.

Nhập mật khẩu và bấm OK.


Bước 7 : Reenter password trong trường văn bản mật khẩu nhập lại và bấm OK.

Nhập lại mật khẩu một lần nữa


Bước 8: Save tệp để hoàn thành.

Kết quả sau khi khóa file word và Excel thành công

Trong Word & Excel 2007

Bước 1: Mở Microsoft Word hoặc Excel bạn muốn đặt mật khẩu bảo vệ.
Bước 2: Ở góc trên bên trái màn hình, bấm button Microsoft Office.
Bước 3: Một menu thả xuống xuất hiện, bạn chọn Prepare và bấm Encrypt Document.
Bước 4: Hãy nhập mật khẩu vào trường Văn bản Password, sau đó bấm OK.
Bước 5: Nhập lại mật khẩu trong trường Reenter Password nhập lại và bấm OK.
Bước 6: Save tệp lại để khóa file word và Excel.

Cách bỏ khóa file word và excel

Nếu bạn không muốn khóa file word và excel, bạn hãy loại bỏ mật khẩu(Removing a password) khỏi tài liệu được bảo vệ, hãy làm theo các bước như hướng dẫn bên trên nhưng trong phần đặt mật khẩu, các bạn hãy để trống.

Để trống ô Password để bỏ khóa file word và excel

Password to open – Nhập mật khẩu cho tùy chọn này làm cho tệp chỉ có thể đọc được bởi những người dùng biết mật khẩu.

Password to modify – Tương tự như chỉ đọc, tùy chọn này cho phép xem tệp, nhưng chỉ người dùng có mật khẩu mới có thể chỉnh sửa và lưu tệp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng người dùng có thể mở tệp sau đó sao chép nội dung của nó một tài liệu khác.

Trên đây là bài viết Cách khóa file Word và Excel không cho xem và chỉnh sửa, bạn có thể xem thêm các bài viết khác về chủ đề Microsoft word.

Xem thêm:

Tham khảo thêm Cách bảo vệ tài liệu của bạn với mật khẩu.