Previous slide
Next slide

Cách thay đổi vị trí lưu mặc định trong word

Có phải bạn đang muốn biết như thế nào để thay đổi vị trí lưu mặc định trong word. Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn từng bước thay đổi vị trí lưu mặc định trong Microsoft Word:

Cách thay đổi vị trí lưu mặc định trong word
Cách thay đổi vị trí lưu mặc định trong word

Các bước để thay đổi vị trí lưu mặc định trong word

  1. Chọn File hoặc logo Office ở phần trên cùng bên trái của cửa sổ Microsoft Word, vị trí này có thể tùy thuộc vào phiên bản Word của bạn.
  2. Bấm Options ở cuối cửa sổ, tùy thuộc vào phiên bản Word của bạn.
  3. Bấm Save ở phía bên trái của cửa sổ Options
  4. Trong Default local file location chọn Browse.
  5. Chọn vị trí bạn muốn tệp lưu và bấm OK để thay đổi vị trí lưu mặc định trong word.
  6. Khi bạn quay lại cửa sổ Options, hãy bấm OK.

Tìm hiểu thêm: https://support.microsoft.com/en-us/office/customize-the-save-experience-in-office-786200a7-f5f2-4d26-a3ae-b78c60dd5d3b

Xem thêm: