Previous slide
Next slide

Cách dùng track changes trong word và excel

Sử dụng track changes trong word và excel rất dễ. Sau khi tạo tài liệu trong Microsoft Word hoặc bảng tính trong Microsoft Excel. Mặc định, các thay đổi đối với tài liệu hoặc bảng tính không được ghi lại, chính vì vậy mà bạn sẽ không biết ai đã thay đổi và thay đổi lúc nào.

Cách dùng track changes trong word và excel
Cách dùng track changes trong word và excel

Trong Microsoft Word và Excel, các thay đổi có thể được theo dõi. Để bật tính năng track changes trong word và excel, hãy đọc bài viết bên dưới.

Track changes trong Word

Thực hiện các bước bên dưới để theo dõi các thay đổi trong Word.

 1. Trong Microsoft Word, mở tài liệu word.
 2. Bấm vào tab Review trên Menu.
 3. Nhấp vào tùy chọn Track Changes và chọn Track Changes để bật Track changes trong Word.
Track changes trong Word
Track changes trong Word

Track changes trong Microsoft Excel

Track changes trong Excel 2019

Trong Excel 2019, bạn cần thêm tùy chọn theo dõi thay đổi vào tab Review trong menu.

 1. Mở file excel lên.
 2. Bấm tab Review lại trong Ribbon.
 3. Trong khoảng trống trên menu, bấm chuột phải và chọn Customize the Ribbon.
 4. Trong cửa sổ Tùy chọn Excel mở ra, hãy bấm vào danh sách xổ xuống bên dưới Choose commands from và chọn mục All Commands.
 5. Bên dưới Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm vào mục Review.
 6. Bấm nút New Group bên dưới hộp Customize the Ribbon
 7. Bấm chuột phải vào nhóm mới được tạo bên dưới Review và chọn tùy chọn Rename. Nhập tên cho nhóm mới( New Group). Tin Học Văn Phòng khuyên bạn nên đặt tên cho nó là Tracking Changes.
 8. Nhấp vào nhóm Tracking Changes mới để tô sáng nhóm đó.
 9. Trong hộp bên dưới Choose commands from, hãy chọn mục Highlight ChangesAccept/Reject Changes từng mục một, bấm vào nút Add sau khi chọn từng mục nhập.
 10. Các mục Highlight ChangesAccept/Reject Changes bây giờ sẽ được liệt kê trong nhóm Track Changes mới ở bên phải. Bấm OK để lưu bổ sung nhóm mới(New group) và các mục nhập của nhóm đó.
Track changes trong Excel 2019

Với các tùy chọn theo dõi thay đổi được thêm vào tab Review, giờ đây bạn có thể bật theo dõi thay đổi bằng cách làm theo các bước dưới đây.

 1. Khi Excel vẫn đang mở, hãy bấm tab Review.
 2. Bấm vào tùy chọn Highlight Changes trong phần Tracking Changes mới được thêm vào ở trên.
 3. Trong cửa sổ Highlight Changes mở ra, hãy chọn hộp kiểm cho tùy chọn Track changes while editing.
 4. Đối với mục When, hãy chọn giữa Since I last saved, All, Not yet reviewed, hoặc Since date (bạn cần nhập một ngày cụ thể).
 5. Nếu muốn, hãy chọn hộp nhập Who và chọn giữa EveryoneEveryone but me.
 6. Bấm OK để bật theo dõi thay đổi.

Track changes trong Microsoft Excel 2016,2010, 2013 và các phiên bản trước đó

 1. Mở file excel .
 2. Bấm tab Review trong menu.
 3. Bấm vào tùy chọn Track Changes và chọn Highlight Changes.
 4. Trong cửa sổ Highlight Changes mở ra, hãy chọn hộp kiểm cho tùy chọn Track changes while editing.
 5. Đối với mục When entry, hãy chọn giữa Since I last saved, All, Not yet reviewed, hoặc Since date (bạn cần nhập một ngày cụ thể).
 6. Nếu muốn, hãy chọn hộp nhập Who entry và chọn giữa EveryoneEveryone but me.
 7. Bấm OK để bật theo dõi thay đổi.
Track changes trong Microsoft Excel 2016,2010, 2013 và các phiên bản trước đó

Xem thay đổi trong Word

Khi bạn đã bậc Track changes trong Word, để xem các thay đổi, hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Bấm tab Review lại trong menu.
 2. Bấm vào menu thả xuống ở bên phải tùy chọn Track Changes và chọn All Markup để xem các thay đổi.
 3. Mọi thay đổi đều được gạch chân và bằng văn bản màu đỏ. Di chuột qua thay đổi để xem thay đổi nào đã được thực hiện, ai đã thực hiện thay đổi và ngày thay đổi.
Xem thay đổi sau khi đã bật Track changes trong Word

Xem thay đổi trong Excel

Khi ai đó thực hiện thay đổi đối với tài liệu, tài liệu đó sẽ được theo dõi. Một sự thay đổi được ghi nhận bởi một hình tam giác nhỏ ở góc trên bên trái của ô.

Để hiển thị thông tin thay đổi, hãy di chuột qua một ô có hình tam giác nhỏ ở góc trên bên trái. Hộp chú thích được hiển thị với những gì, ai và khi nào chi tiết về thay đổi.

Xem thay đổi trong Excel

Trên đây là bài viết Cách dùng track changes trong word và excel xem thêm: