Cách để tạo macro trong word

Bạn có biết trong Word và Excel, bạn có thể tự động các tác vụ thường hay được dùng bằng cách tạo và chạy macro. Macro là một chuỗi các lệnh được nhóm lại với nhau dưới dạng một lệnh duy nhất để tự động hoàn thành một nhiệm vụ.

Cách để tạo macro trong word và excel
Cách để tạo macro trong word và excel

Microsoft WordExcel là 2 phần mềm phổ biến nơi có thể sử dụng macro để nhập và lưu trữ dữ liệu một cách dễ dàng. Macro trong Word và Excel được tạo bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic hoặc ghi lại các hành động được thực hiện bởi người dùng.

Để tiết kiệm thời gian cho các tác vụ mà bạn thực hiện thường xuyên, hãy sử dụng macro. Để tạo macro trong Microsoft Word hoặc Microsoft Excel, hãy đọc và làm theo hướng dẫn từ Tin Học Văn Phòng.

Tạo macro trong word

Để tạo macro trong Microsoft Word, hãy chọn cách bạn muốn tạo nó theo cách thủ công hoặc bằng cách ghi lại các hành động và làm theo các bước bên dưới.

Tạo macro trong word theo cách thủ công với Visual Basic

Đặt tên và tạo Macro trong word
Code VB và chạy thử Macro
Kết quả sau khi chạy Macro
 1. Trong Microsoft Word, hãy bấm tab View trên thanh menu.
 2. Bấm vào tùy chọn Macros -> View Macros.
 3. Trong cửa sổ Macro, hãy nhập tên cho macro.
 4. Bấm nút Create(Tạo).
 5. Chương trình Microsoft Visual Basic for Applications mở ra, ở đây bạn có thể tạo macro bằng cách code với ngôn ngữ lập trình Visual Basic .
 6. Khi bạn đã hoàn tất việc tạo macro, hãy bấm vào biểu tượng Save trên thanh menu.

Code ví dụ :

Sub TaoMacro()
 '
 ' TaoMacro Macro
 '
 '
 'Open Doc & Assign to Variable
   Dim oDoc As Document
   Set oDoc = Documents.Open("D:\NewDocument.docx")
 'Write To Doc Selection.TypeText "www.tinhocvanphong.net" Selection.TypeParagraph 'Save and Close Doc oDoc.Save oDoc.Close
 End Sub

Chạy thử Macro theo cách thủ công với Visual Basic

 1. Trong Microsoft Word, hãy bấm tab View trên thanh menu.
 2. Bấm vào tùy chọn Macros -> View Macros.
 3. Chọn Macro và nhấn Run, để chạy Macro trong word

Tạo macro bằng cách ghi lại các hành động

 1. Mở Word, hãy bấm tab View trên thanh menu.
 2. Bấm vào mũi tên bên dưới tùy chọn Macro và chọn Record Macro.
 3. Trong cửa sổ Record Macro, hãy nhập tên cho macro.
 4. Bấm vào biểu tượng bàn phím để gán tổ hợp phím để thực thi macro.
 5. Trong cửa sổ Customize Keyboard, bấm vào Press new shortcut key, sau đó nhấn tổ hợp các phím bạn muốn sử dụng để thực thi macro trong Word. Ví dụ: bạn nhấn các phím Ctrl+M và tổ hợp phím đó sẽ tự động được nhập vào trường.
 6. Bấm vào nút Assign ở góc dưới bên trái, sau đó bấm vào nút Close.
 7. Việc ghi macro bắt đầu ngay sau khi bấm vào nút Đóng. Thực hiện các hành động bạn muốn ghi lại và thực thi macro. Bạn có thể nhập văn bản, định dạng văn bản, tạo bảng, thêm hình dạng hoặc hình ảnh và các hành động khác.
 8. Khi bạn hoàn thành tất cả các hành động bạn muốn đưa vào macro, trên tab View, hãy bấm vào mũi tên bên dưới tùy chọn Macro và chọn Stop Recording.

Tạo macro trong Excel

Cách tạo macro trong excel cũng giống như cách tạo macro trong word.