Previous slide
Next slide

Hướng dẫn cách chuyển đổi inch sang cm trong word

Bạn muốn chuyển đổi inch sang cm trong word 2010, 2013, 2016 và tất cả phiên bản word, hãy đọc bài viết sau từ Tin Học Văn Phòng, chúng tôi hướng dẫn bạn các bước nhanh và các bước chi tiết có hình ảnh.

Hướng dẫn cách chuyển đổi inch sang cm trong word
Hướng dẫn cách chuyển đổi inch sang cm trong word

Cách chuyển đổi inch sang cm trong word

Để thay đổi từ inch sang cm, hãy làm theo như sau:

  1. Vào File->Options
  2. Chọn Advanced, rồi kéo xuống chọn Display, trong Show measurements in units of chọn Centimeters.
  3. Nhấn OK hoàn thành chuyển đổi inch sang cm trong word.

Hướng dẫn chi tiết có hình ảnh

Bước 1: Đầu tiên bạn mở Word, vào File và chọn Options

vào File và chọn Options
vào File và chọn Options

Bước 2: Một hộp thoại Word Options hiện ra, tiếp theo bạn chọn tab Advanced, rồi kéo xuống chọn Display, trong Show measurements in units of chọn Centimeters.

hộp thoại Word Options hiện ra, tiếp theo bạn chọn tab Advanced, rồi kéo xuống chọn Display, trong Show measurements in units of chọn Centimeters.
hộp thoại Word Options hiện ra, tiếp theo bạn chọn tab Advanced, rồi kéo xuống chọn Display, trong Show measurements in units of chọn Centimeters.

Bước 3: Nhấn OK để hoàn tất

Ghi chú: chú ý 1 cm = 0,3937 inch và 1 inch = 2,54 cm. Theo mặc định, Word sử dụng lề 1 inch và 2,5 cm. Vì vậy, sau khi thay đổi các đơn vị đo từ cm đến inch, bạn sẽ thấy 0,98 inch, không phải 1 inch.

Kiểm tra đã chuyển đổi Inch sang cm trong word thành công chưa?

Bạn vào Page Setup và nhìn ở phần Margins các mục Top, Bottom, Left , Right đều sử dụng đơn vị là cm như hình bên dưới là bạn đã chuyển từ Inch sang cm trong word thành công rồi

Word đang sử dụng đơn vị là cm
Word đang sử dụng đơn vị là cm

Cách chuyển đổi inch sang mm trong word

Các bước chuyển từ inch sang mm cũng giống như chuyển từ inch sang cm chỉ khác nhau ở bước thứ 2, trong Show measurements in units of chọn Millimeters.

Cách chuyển đổi inch sang cm cho máy MacOS

  1. Vào Word > Preferences, bên dưới Authoring and Proofing Tools, chọn General.
  2. Chọn đơn vị Centimeters trong Show measurements in units of.
  3. Chọn OK để chuyển đổi inch sang cm cho máy MacOS.

Xem bài hướng dẫn từ Microsoft Change units used for margin measurement

Xem thêm: