Previous slide
Next slide

Cách làm mục lục trong word 2021

Để làm mục lục trong Word rất đơn giản, Tin Học Văn Phòng sẽ cùng bạn tạo mục lục nhé. Mục lục giúp người đọc biết một cách tổng quan nội dung trong tài liệu và vị trí của nó. Trong Microsoft Word, mục lục cho phép người dùng chuyển đến nội dung cụ thể của tài liệu bằng cách bấm vào tiêu đề

Cách làm mục lục trong word

Thêm, làm mục lục trong word

Word sử dụng các tiêu đề trong tài liệu để tạo mục lục tự động có thể được cập nhật khi bạn thay đổi văn bản tiêu đề, trình tự hoặc cấp. Hãy làm theo các bước bên dưới để tạo mục lục tự động

  1. Bấm vào một trang trong tài liệu mà bạn muốn thêm, làm mục lục
  2. Chọn References tab
  3. Trong phần Table of Contents, nhấn vào Table of Contents
  4. Trong hộp thoại hoặc cửa sổ bật xuống, hãy chọn một trong các bố cục mục lục có sẵn để thêm mục lục.
Thêm, làm mục lục trong word
Thêm, làm mục lục trong word
Chú ý: Ở bước 4, chọn tùy chọnCustom Table of Contents để tùy chỉnh bố cục

Cập nhật mục lục

  1. Tìm và nhấp vào mục lục trong tài liệu
  2. Bấm chuột phải vào mục lục và chọn Update Field trong menu bật lên
  3. Trong cửa sổ Update Table of Contents chọn Update entire table và nhấn nút OK
Cập nhật mục lục trong word

Lưu ý: Để làm mục lục trong word bạn cần đánh các mục Heading 1,Heading 2, Heading 3 cho các tiêu đề

Phiên bản MacOS để tạo mục lục

  1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn mục lục – thường ở gần đầu tài liệu
  2. Chọn References > Table of Contents và sau đó chọn một loại Automatic Table of Contents từ danh sách.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng kiểu Manual Table of Contents, Word sẽ không sử dụng các tiêu đề của bạn để tạo mục lục và sẽ không thể cập nhật tự động. Thay vào đó, Word sẽ sử dụng văn bản giữ chỗ để tạo giao diện mục lục, do đó bạn có thể nhập thủ công từng mục nhập vào mục lục. Để cập nhật mục lục thủ công xem Cập nhật mục lục thủ công từ Microsoft

Nếu bạn muốn Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục của mình, bạn có thể. Ví dụ: bạn có thể thay đổi fontchữ, số lượng cấp và có hiển thị các dòng chấm giữa các mục nhập và số trang hay không.

Xem thêm: