3 cách chèn file vào word

Khi tạo hoặc sửa đổi tài liệu trong Microsoft Word, bạn có thể nhúng hoặc chèn file vào word. Bằng cách chèn một file(tệp tin) vào tài liệu Word, file đó sẽ trở thành một phần của tài liệu. Người đọc có thể mở và xem file(tập tin) được nhúng bất cứ lúc nào.

3 cách chèn file vào word

Gần như tất cả các file đều có thể chèn vào word, bao gồm cả các tài liệu, bảng tính, powerpoint, text file hoặc một video, nhạc…. Xin lưu ý khi bạn thêm file vào word nó sẽ làm tăng dung lượng của file word của bạn lên.

Thêm hoặc chèn file vào word bằng cách kéo thả

Để nhúng hoặc chèn file vào tài liệu Microsoft Word bằng cách kéo thả chuột, hãy làm theo các bước bên dưới.

  1. Mở tài liệu word của bạn lên
  2. Tìm đến file, tài liệu mà bạn muốn chèn vào word
  3. Bấm vào tệp và kéo tệp từ máy tính vào tài liệu Word. Thả nút chuột trái khi tệp đến nơi bạn muốn chèn

Thêm, nhúng hoặc chèn file vào word từ giao diện

Có 2 cách để thêm file từ giao diện rất đơn giản.

Cách 1: Chèn file vào word Từ Insert-Object

  1. Bạn vào Insert sau đó chọn Object
  2. Chọn Create from file

Cách 2: Chèn file, hình ảnh vào word từ Insert-Pictures

  1. Từ menu bạn vào Insert -> Pictures
  2. Một cửa sổ chọn file xuất hiện, mặc định sẽ là thêm hình ảnh. Bạn chọn All File (“.”) để có thể chèn vào bất kỳ tệp tin nào

Xem thêm: