Previous slide
Next slide

Cách in 2 mặt trong word

Để in 2 mặt trong word, bạn cần có tài liệu Microsoft Word từ hai trang trở lên. Mặc dù mỗi máy in có thể khác nhau đôi chút, nhưng Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn quy trình cơ bản để thiết lập máy in của bạn để in được hai mặt.

Các bước in 2 mặt trong word

Cách in 2 mặt trong word
Cách in 2 mặt trong word
  1. Đầu tiên hãy mở tài liệu word bạn muốn in 2 mặt
  2. Vào File->Print(Nhấn phím tắt trong word Ctrl+P)
  3. Trong Settings, nhấp vào mũi tên xuống ở phía bên phải của tùy chọn Print One Sided
  4. Nếu máy in có thể tự động in hai mặt, hãy chọn một trong hai tùy chọn Print on Both Sides, lật trên cạnh dài hoặc cạnh ngắn(either flip on the long edge or short edge)
  5. Chọn Print để in 2 mặt trong word

Lưu ý: Nếu máy in của bạn không có chức năng tự động in hai mặt, hãy chọn tùy chọn Manually Print on Both Sides

Hãy chọn tùy chọn Manually Print on Both Sides, nếu máy in của bạn không có chức năng tự động in hai mặt

Trên hầu hết các máy in gia đình, sau khi một mặt của trang được in, bạn cần đặt giấy trở lại khay giấy theo cách thủ công để in mặt còn lại. Tuy nhiên, điều này khác nhau tùy theo máy in, vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng máy in của bạn để đặt hướng giấy chính xác.

Các bước để in 2 mặt trong word trên máy in thương mại

  1. Mở tài liệu word cần in
  2. Vào File, chọn Print (Nhấn phím tắt trong word Ctrl+P)
  3. Chọn Double-sided hoặc Two-sided .
  4. Chọn Print
  5. Hầu hết các máy in gia đình thương mại tự động nạp giấy để tự in hai mặt.

Bạn có thể đọc thêm tài liệu hướng dẫn in chi tiết từ Microsoft ở đây:Print a document in Word

Xem thêm: