Previous slide
Next slide

3 cách xóa một trang trong Word

Để xóa một trang trong Word, hãy chọn một trong các tùy chọn bên dưới. Không có một phím tắt trong word nào để thực hiện xóa một trang cụ thể cả. Nào hãy cùng Tin Học Văn Phòng thực hiện qua các cách.

Cách xóa một trang trong Word
Cách xóa một trang trong Word

Ghi chú: Các bước để xóa một trang trong word phụ thuộc vào việc trang đó có văn bản hay trống.

Đánh dấu toàn bộ văn bản trên trang và xóa

Nếu trang bạn muốn xóa tài liệu Word mà có văn bản, hãy xóa văn bản trên trang đó để xóa trang

 1. Chuyển đến trang mà bạn muốn xóa.
 2. Đánh dấu tất cả văn bản trên trang.
 3. Nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa văn bản
 4. Nếu trang vẫn còn sau khi xóa tất cả văn bản, hãy nhấn phím Backspace để xóa trang.

Lưu ý: Nếu bạn muốn lưu văn bản thay vì xóa nó, hãy cắt và dán nó vào nơi khác.

Xóa một trang trong Word bằng phím Backspace

Nếu trang bạn muốn xóa trong tài liệu Word trống, bạn có thể sử dụng phím Backspace để xóa .

 1. Chuyển đến trang trong tài liệu Word mà bạn muốn xóa.
 2. Cuộn xuống cuối trang đó và nhấp vào góc dưới bên phải của trang đó để đặt con trỏ văn bản
 3. Nhấn phím Backspace một hoặc nhiều lần cho đến khi trang bị xóa.
 4. Bạn đã xóa một trang trong word thành công

Sử dụng phím Delete để xóa

Nếu trang bạn muốn xóa trong tài liệu Word trống, bạn có thể sử dụng phím Delete để xóa trang.

 1. Chuyển đến trang trong tài liệu mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấp bằng chuột về phía trên cùng bên trái của trang để đặt con trỏ văn bản ở đầu trang.
 3. Nhấn phím Delete một hoặc nhiều lần cho đến khi hoàn thành xóa một trang trong word.
Xóa một trang trong Word bằng phím Delete

Chú ý: Nếu có khoảng trắng hoặc dấu xuống dòng trên trang bạn đang xóa, bạn cần xóa những khoảng trắng và dấu xuống dòng đó trước khi có thể xóa trang.

Trên đây là bài viết Cách xóa một trang trong Word, bạn có thể xem thêm các bài hướng dẫn khác về Microsoft Word :