Cách tạo header và footer trong word 2007,2010 đến 2019

Trong Microsoft Word 2007 trở lên, tạo header và footer trong word dễ dàng. Hai thành phần này ở trên cùng hoặc dưới cùng của trang và được chỉnh sửa riêng biệt với nội dung của tài liệu. Header và footer có thể bao gồm hình ảnh (như logo công ty), tên hoặc thông tin liên hệ của tác giả, số trang hoặc ngày tài liệu được tạo ra hoặc xuất bản.

Cách tạo header và footer trong word
Cách tạo header và footer trong word

Lưu ý: Những hướng dẫn này áp dụng cho Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 và Word 2007.

Các bước để tạo header và footer trong word

Bước 1: Trong Ribbon, bấm tab Insert.

Bước 2: Trong phần Header & Footer, bấm Header hoặc Footer.

Chọn Insert rồi bấm Header hoặc Footer
Chọn Insert rồi bấm Header hoặc Footer

Bước 3: Chọn một trong các mẫu header hoặc footer và thêm vào tài liệu của bạn.

Chọn một trong các mẫu để thực hiện tạo header và footer trong word
Chọn một trong các mẫu để thực hiện tạo header và footer trong word


Bước 4: Đặt con trỏ của bạn vào đầu trang hoặc chân trang(header or footer) và thêm văn bản .

Nhập vào văn bản trong [Type here]


Bước 5: Khi bạn chỉnh sửa xong, hãy bấm Close Header and Footer trong Ribbon.

Bấm Close Header and Footer khi bạn đã tạo header và footer trong word xong

Bước 6: Để thực hiện các chỉnh sửa bổ sung cho đầu trang hoặc chân trang(Header & Footer) của bạn, hãy bấm đúp vào nó để mở công cụ chỉnh sửa Header & Footer.

Theo mặc định, tiêu đề sẽ xuất hiện trong mỗi trang của tài liệu của bạn. Nếu bạn muốn tiêu đề của trang đầu tiên khác với các trang còn lại, hãy chọn Different First Page trong Ribbon menu ở đầu cửa sổ chương trình. Ngoài ra, trong phần Header & Footer của Ribbon, bạn có thể điều chỉnh kích thước tiêu đề và chọn nếu bạn muốn nó xuất hiện khác nhau trên các trang lẻ và chẵn.

hãy chọn Different First Page trong Ribbon menu ở đầu cửa sổ chương trình , Nếu bạn muốn tiêu đề của trang đầu tiên trông khác biệt
hãy chọn Different First Page trong Ribbon menu ở đầu cửa sổ chương trình , Nếu bạn muốn tiêu đề của trang đầu tiên trông khác biệt

Khi bạn sửa đổi tiêu đề xong, hãy bấm đúp vào phần thân của tài liệu hoặc bấm nút Close Header and Footer trong Ribbon.

Cách để bỏ(remove) header hoặc footer

Để loại bỏ header và footer, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Trong Ribbon menu, bấm tab Insert.

Bước 2: Trong phần Header & footer, bấm Header hoặc Footer.

Bước 3: Chọn Remove Header hoặc Remove Footer.

Chọn Remove Header hoặc Remove Footer để loại bỏ sau khi đã tạo header và footer trong word
Chọn Remove Header hoặc Remove Footer để loại bỏ sau khi đã tạo header và footer trong word

Xem thêm: