TIN HỌC VĂN PHÒNG
hàm iserror trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hàm ISERROR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi hay không.  Trả về TRUE nếu có lỗi. Trong excel hàm ISERROR nằm ở Formulas->More Functions->Information Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISERROR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi của hàm hoặc phép tính. Giá trị trả về …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

hàm iserr trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hàm ISERR trong Excel sẽ kiểm tra kết quả trả về có bị lỗi khác với lỗi #NA hay không.  Trả về TRUE nếu lỗi khác với lỗi #NA. Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISERR trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi(khác lỗi #NA) của hàm hoặc phép tính. Giá trị trả về …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

hàm countifs trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel

Ở các bài viết trước, các bạn đã giới thiệu về cách sử dụng hàm COUNTIF. Hôm nay, Tin Học Văn Phòng sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn hàm COUNTIFS, hàm này cũng dùng để đếm các ô thỏa mãn điều kiện cho trước. Hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel

Bài tập excel cơ bản - đếm số ô giữa 2 số

[Serial] Tổng hợp bài tập Excel cơ bản – Đếm số ô giữa 2 số

Đây là bài viết thứ 2 nằm trong [Serial] Tổng hợp bài tập Excel cơ bản. Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách đếm các ô nằm trong phạm vi 2 ngày cho trước. Các bạn có thể truy cập vào bài viết bên dưới để xem chi tiết thêm nhé. …

Đọc tiếp[Serial] Tổng hợp bài tập Excel cơ bản – Đếm số ô giữa 2 số

công thức excel - đếm số ô giữa 2 ngày

[Serial] Tổng hợp công thức Excel cơ bản – Đếm số ô giữa 2 ngày

Để đếm số lượng ô mà những ô đó có chứa ngày nằm giữa 2 ngày được chỉ định, ta có thể áp dụng hàm COUNTIFS và hàm DATE như trong bài viết này. Công thức tổng quát =COUNTIFS(range,”>=”&date1,range,”<=”&date2) Ví dụ Cho bảng tính như hình bên dưới: Theo bảng tính trên, chúng ta sẽ …

Đọc tiếp[Serial] Tổng hợp công thức Excel cơ bản – Đếm số ô giữa 2 ngày

hàm isna trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hàm ISNA trong Excel sẽ kiểm tra xem ô có bị lỗi #NA hay không. Hoặc kết hợp với hàm IF để  kiểm tra hàm chỉ định có lỗi #NA không? Trong trường hợp nếu phép toán đó trả về lỗi #NA thì hàm IFNA sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉ định. Ngược lại, nếu không …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

hàm counta trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTA trong Excel

Không giống như hàm COUNT đã được giới thiệu trong những bài trước (chỉ đếm những ô chứa số), hàm COUNTA trong Excel sẽ đếm tất cả các ô có giá trị (chữ, số, ô chứa lỗi,…) và cả chuỗi rỗng (“”). Mục đích Mục đích của hàm COUNTA trong Excel là đếm tất cả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNTA trong Excel

hàm count trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel trả về số lượng các dữ liệu là số, thường là các ô chứa số. Dữ liệu có thể là hằng số (như 1,2,3), tham chiếu hay range. Mục đích Hàm COUNT trong Excel mục đích là dùng để đếm số. Công thức =COUNT(value1, [value2], …) Trong đó: + value1 (bắt …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong Excel

hàm right trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Hàm RIGHT trong Excel sẽ trích xuất một hoặc chuỗi ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký tự, văn bản cho trước. Ví dụ ta có công thức sau: =RIGHT(“tinhocvanphong”,3) sẽ trả về kết quả là “ong”. Mục đích Trích xuất các ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

hàm find trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel sẽ trả về vị trí của một chuỗi ký tự bên trong một chuỗi ký tự, đoạn văn bản khác. Khi không tìm thấy chuỗi ký tự cần tìm, hàm FIND sẽ trả về lỗi #VALUE. Mục đích Dùng hàm FIND trong Excel để tìm kiếm vị trí của một chuỗi …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel